Ново Популарно
ДОЛЧЕ
ДОЛЧЕ
ДОЛЧЕ
ДОЛЧЕ

ДОЛЧЕ

ДЕТАЛЕН ОПИС:
 
Димензии (cm): 170x75 / 180x80 cm |лева/десна|
Капацитет на вода (L): 197/215 l