МАЈАМИ
МАЈАМИ
МАЈАМИ

МАЈАМИ

ДЕТАЛЕН ОПИС:
 
Димензии (cm): 160|170x83
Капацитет на вода (L): 185|200